відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

масова кристалізація

  • В умовах наших експериментів розчинення вуглецю у флюїді, який утворюється при евтектичному плавленні в зоні контакту літографського каменю з графітовим нагрівником, зрештою призводить до масової кристалізації алмазу з формуванням дрібнозернистої «алмазної коринки» на його зовнішній циліндричній поверхні, що, в першу чергу, є важливою діагностичною ознакою того, що система знаходиться в області термодинамічної стабільності алмазу. В останній нуклеація алмазної фази не відбувається, але має місце масова кристалізація алмазу на зародках.


Супермножина:


Споріднені вершини: