відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

забруднення зразку

  • Таким чином, в результаті інфільтраційних процесів, що відбуваються в КВТ при високих температурах, можливе забруднення зразка BN сполуками, розчинами та продуктами хімічних реакцій, до складу яких, в першу чергу, входять такі елементи як Ca, O, Si, Al, C, що легко встановлюється методами мікрорентгеноспектрального аналізу.


Супермножина:


Споріднені вершини: