відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

стан матеріалу

  • Звичайні уявлення про відкриту та закриту пористість в кераміках, як деякий розподіл порожнечі в твердій матриці, тільки умовно можна використати при оцінці ступеню відхилення від абсолютно щільного стану матеріалу. Турбостратні і бімодальні піролітичні матеріали BN у масивному стані мають відносно невелику щільність (1,8–2,1 г/см3), що обумовлено специфічністю їх будови (тривимірна невпорядкованість, квазікристалічний нанодисперсний стан, суттєва ізотропність, яка не характерна для графітоподібних структур) [65]. Звичайні уявлення про відкриту та закриту пористість в кераміках, як деякий розподіл порожнечі в твердій матриці, тільки умовно можна використати при оцінці ступеню відхилення від абсолютно щільного стану матеріалу.


Супермножина:


Субмножина:

Споріднені вершини: