відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

структура матеріалу

  • Механізм дії добавок ?Si3N4: 1) дисоціація (часткова) Si3N4 > k*Si +2N2 при Т ? 1600 оС; 2) заповнення азотом капілярної пористості компакту; 3) виникнення протитиску газу при високій температурі, що попереджає можливість інфільтрації флюїдів в структуру матеріалу.
  • В роботі виконавці дотримувались наступної термінології відносно матеріалів на основі cBN, що одержувались: полікристалічний матеріал, полікристал cBN (або КНБ) – структура матеріалу з високочистими досконалими границями між зернами суттєво рекристалізаційного походження (звичайно одержується шляхом твердофазного перетворення з масивного стану ПНБ); компактний матеріал, компакт cBN (або КНБ) – структура матеріалу з границями між зернами, що формуються на основі контактів між частинками готової фази, суттєво недосконалі дефектні границі (звичайно одержується шляхом спікання без використання активуючих добавок та зв’язуючих фаз); керамічний матеріал, кераміка cBN (КНБ), або на основі cBN (КНБ) – структура, в якій суттєво на границях між зернами (на основі частинок готової фази) локалізовані склоподібні фази, сполуки нітридів, боридів ті ін., що утворюються при реакційному спіканні за участю рідкої фази (наприклад, система cBN-Al); керамо-металічний матеріал, кермет cBN (КНБ), або на основі cBN (КНБ) – структура, в якій на границях між зернами (на основі частинок готової фази) присутня металева фаза з відсутністю суттєвої хімічної взаємодії між компонентами, мала енергія адгезії (одержували шляхом інфільтрації розплавів під дією високо тиску); композиційний матеріал, композит cBN (КНБ), або на основі cBN (КНБ) – структура компактного матеріалу cBN (матриця), який містить просторово роз’єднану фазу іншого матеріалу (в т.ч. включення металу) з фізико-механічними властивостями, що суттєво відрізняються від властивостей матриці (наприклад, композит сBN-Si3N4).
  • Багаторазові експериментальні спостереження і аналіз фізико-хіміної природи та властивостей компонентів композиту приводять до висновку, що основним механізмом дії добавки ?Si3N4 при спіканні КНБ є наступні процеси: 1) дисоціація (часткова) Si3N4 > k*Si +2N2 при Т ? 1600 оС; 2) заповнення азотом капілярної пористості компакту; 3) виникнення протитиску газу при високій температурі, що попереджає можливість інфільтрації флюїдів в структуру матеріалу.
  • При зменшенні розміру включень Si3N4 до ~ 10 мкм, що відповідає приблизно середньому розміру включень (та розміру частинок cBN) і що практично використовується в технології одержання різального композиту з 3 мас. Si3N4 мікротріщини не виявляються, навіть при дослідженні структури матеріалу методами ПЕМ. З цього можна зробити висновок про наявність тільки пружної деформації матриці cBN навколо включень ?Si3N4. Для підтвердження цього висновку було запропоновано дослідити структуру композиту з використанням методу Кікучі (Zeiss EVO 50 XVP EM; фазово-чутливий детектор CZ BSD, енергодисперсійний рентгенівський аналізатор INCA 450 (Oxford) і детектор відбитих електронів), що вперше вдалося досягти завдяки спеціальній методиці підготовки поверхні зразка шляхом її тривалого шліфування та «м’якого» полірування.


Супермножина:

Споріднені вершини: