відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

залежність тиску

  • При визначенні навантажувальної характеристики АВТ, тобто залежності тиску, що створюється в КВТ, від зусилля стискання використовували стандартні методики.
  • Як відомо з технічних характеристик АВДТ-20, залежності тиску при кімнатній температурі від зусилля стискання апарату (F-p-криві) мають певну динаміку змін після кожного циклу термобаричного навантаження з нагріванням КВТ до високих температур (~ 2000 °С), що пов’язано зі зміною геометричного профілю силових твердосплавних елементів блоків матриць АВТ, внаслідок пластичного деформування.


Супермножина:


Споріднені вершини: