відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

процес просочення

  • С.П. Богданов та А.М. Германський показали, що процес просочення відбувається за 5–7 секунд. Проведення кінетичних досліджень не можливо, оскільки швидкість просочення вище, ніж швидкість прогріву зразка. Практично, як тільки досягається температура плавлення, алюміній миттєво просочує порошок КНБ. У роботі показано, що рушійною силою просочення розплавом металу є різниця тисків рідкого металу і газу в порах між частинками порошку. При цьому змочування твердої фази рідиною не обов'язкове. Автори вважають, що під дією високого тиску можливо просочити розплавом будь-яку пористу структуру, що має відкриту пористість і ефективний радіус пор більше 0,12 мкм в незалежності від умов змочування.
  • Після витримки зразка при максимальній температурі протягом 20–30 с з моменту завершення процесу просочення компакту розплавами здійснювали охолодження і загартування структури зразка під тиском зі швидкістю, яка визначалась інтенсивністю процесів тепловідведення після миттєвого відключення електричного струму в нагрівнику (v ~ 500 °С/с).


Супермножина:
Споріднені вершини: