відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

експериментальне вивчення

  • Фізичні і фізико-хімічні обґрунтування процесів інфільтрації та експериментальне вивчення на прикладі розплавів міді та кремнію, були поширені не тільки на більш широкий клас інактивних до BN металів, але й на флюїди (кальцит, пірофіліт) та гази (азот, що утворюється при дисоціації Si3N4)


Супермножина:


Споріднені вершини: