відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

фізичні властивості

  • Значна кількість відповідних робіт була започаткована у Фізико-технічному інституті ім. А.Ф. Іоффе РАН. До цієї групи об’єктів відносили тонкі плівки (2–10 нм) у контакті з діелектриком чи напівпровідником, або плівки типу аморфних сумішей речовин, які слабо реагують між собою [1]. Критичні температури надпровідності вказаних об'єктів вище ніж у вихідних речовин у 2–5 разів. Аналогічні ефекти спостерігалися на металах в хаотичних каналах діаметром 2–10 нм, в пористих стеклах чи кераміці. Критичні магнітні поля таких «синтетичних» надпровідників в 50–100 разів вище ніж для вихідних матеріалів. На вищезгаданих штучних об'єктах було отримано цілий ряд цікавих фізичних результатів і тому вивчення фізичних властивостей систем з розділеними провідними і непровідним областями є цікавою самостійною задачею.
  • Специфічні особливості структур композитів cBN-Me і cBN-Si визначають їх фізичні, електрофізичні та ін. властивості.


Супермножина:


Споріднені вершини: