відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

проблема інфільтрації

  • Деякі результати попередніх досліджень, виконаних у рамках НДР ІНМ НАН України (теми № 0186, 0103, 0106, 0117, 0123 і публікації [3-10]) складають доробок для даної роботи. Особливо слід відзначити публікації, в яких певним чином, або в якійсь мірі, порушувалась проблема інфільтрації в умовах термобаричної дії та її використання, зокрема в розробках АТП і термостійких матеріалів на основі алмазу [11-18]
  • Слід відзначити публікації, в яких певним чином, або в якійсь мірі, порушувалась проблема інфільтрації в умовах термобаричної дії та її використання, зокрема в розробках АТП і термостійких матеріалів на основі алмазу [11-18].


Супермножина:


Споріднені вершини: