відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

різальний матеріал

  • Актуальність досліджень обумовлена перспективністю гетеромодульного композиту сBN-Si3N4 для використання в якості різального матеріалу, який працездатний в умовах динамічних теплових та механічних (переривчастих) навантажень при точінні важкооброблюваємих сталей, чавунів та спеціальних сплавів. Особливо слід відзначити публікації, в яких певним чином, або в якійсь мірі, порушувалась проблема інфільтрації в умовах термобаричної дії та її використання, зокрема в розробках АТП і термостійких матеріалів на основі алмазу [11-18].
  • Актуальність досліджень обумовлена перспективністю гетеромодульного композиту сBN-Si3N4 для використання в якості різального матеріалу, який працездатний в умовах динамічних теплових та механічних (переривчастих) навантажень при точінні важкооброблюваємих сталей, чавунів та спеціальних сплавів.
  • Як свідчать результати досліджень, започаткованих ще в попередній НДР [2], завдяки введенню у шихту 2,5–5 мас. % Si3N4 у високодисперсному стані (1–1,5 мкм) при спіканні мікропорошків сBN (5–10 мкм) отримують композит сBN-Si3N4, експлуатаційні характеристики якого уможливлюють його успішне використання як різального матеріалу, що витримує великі динамічні навантаження [57]. (3)
  • Гіпотетично концепцію з підвищенням працездатністі різального матеріалу пов’язували з різномодульністю компонентів у композиті сBN-Si3N4 – нітрид кремнію є компонентом зі значно нижчим модулем Юнга порівняно з cBN (в три рази).


Споріднені вершини: