відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

напівпровідні елементи

  • Основною рисою для всіх випадків одержання композитів cBN–Me, cBN-Si шляхом інфільтрації розплавів в капілярно-пористу структуру КНБ є відносно невеликі об’ємні долі інфільтрованих компонентів (2–16 об. %), при яких вони завжди формують єдиний фрактальний кластер взаємопов’язаних провідних (Ме), або напівпровідних (Si) елементів, що обумовлено перкаляційним характером їх утворення.


Супермножина:


Споріднені вершини: