відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

контактна міцність


Статистичний розподіл Вейбула для контактної міцності композиту
  • Для композиту cBN-Si3N4 характерні наступні властивості: параметр статистичного розподілу контактної міцності в моделі, що використовує гіпотезу «слабкої ланки» Вейбула, має невелике значення 6,32, що вказує на структурну неоднорідність композиту, і що, вірогідно, пов’язано з складнонапруженним станом матриці з включеннями Si3N4; контактна міцність при розтязі ?f, = 2590 ± 560 МПа; твердість за Мейєром НМ(50 Н) – 36,3 ± 2,3 ГПа; твердість за Віккерсом і тріщиностійкість за процедурою Нііхари і Хассельмана складають відповідно НV(50H) = 35,3 ± 2,3 ГПа і KIc = 12,6 ± 2,1 МПа?м1/2 .
  • Використання методів досліджень композиційних крихких матеріалів [112, 113] дозволило одержати ряд даних відносно контактної міцності cBN-Si3N4(3,3 об. %) – зразок за оптимальними технологічними показниками №6 (рис. 5.30).
  • Розрахований параметр статистичного розподілу контактної міцності в моделі, що використовує гіпотезу «слабкої ланки» Вейбула, має невелике значення 6,32, що вказує на структурну неоднорідність композиту, і що, вірогідно, пов’язано з складнонапруженним станом матриці з включеннями Si3N4.
  • Для стандартного за технологією одержання зразка (№ 6) композиту cBN-Si3N4(3,3 об. %), згідно розробленого методу досліджень, розраховано і другий параметр моделі – контактну міцність при розтязі ?f, яка склала 2590 ± 560 МПа.


Супермножина:


Субмножина:

Споріднені вершини: