відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

навантаження зразка

  • При зменшенні зовнішнього навантаження на зразок після його охолодження неузгодженість об’ємної стисливості матриці cBN і включень другої фази Si3N4 (?? = ?1 – ?2) призводить до остаточних баропружних напружень.


Супермножина:


Споріднені вершини: