відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

решітка нітриду бору

  • Щодо можливості утворення твердого розчину на базі решітки сBN при термобаричній обробці шляхом заміни атомів бору кремнієм можна зробити наступний висновок. Перш за все, до теперішнього часу є (на основі аналізу результатів рентгенівських досліджень) дві протилежні точки зору. За даними [42–44] такий твердий розчин утворюється. За даними К.П. Бурдіної з співавторами твердий розчин не утворюється. Виходячи із зіставлення атомних радіусів бору і кремнію, відповідно 0,132 і 0,098 нм та дії принципу Ле-Шательє, важко припустити утворення такого твердого розчину. Крім того, в умовах контактної взаємодії завжди є переважною дифузія атомів меншого розміру через їх більшу рухливість, тобто в розглянутому нами випадку – це дифузія бору в нітрид кремнію. У той же час, враховуючи, що процес проходить в умовах високих контактних тисків та розвитку пластичної деформації, тобто в дуже нерівноважних умовах, його реалізація можлива. Наприклад, відомо для металевих речовин, що в умовах значних пластичних деформацій (при механоактиваційній обробці) можливий розвиток процесів аномальної дифузії і утворення твердих розчинів між речовинами, між якими розчинення в звичайних умовах ускладнене або проходить досить незначною мірою [119]. Однак, робити висновок про формування такого розчину в розглянутій нами системі тільки на основі зміни параметрів решітки нітриду бору, як це зроблено в роботах [42, 43], досить проблематично.


Супермножина:


Споріднені вершини: