відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

різальний композит

  • В різальному композиті cBN-Si3N4 реалізовано концепцію зміцнення матеріалу за рахунок гетеромодульності матриці (cBN) і частинок другої фази (Si3N4).
  • При зменшенні розміру включень Si3N4 до ~ 10 мкм, що відповідає приблизно середньому розміру включень (та розміру частинок cBN) і що практично використовується в технології одержання різального композиту з 3 мас
  • Дослідження фізико-механічних властивостей різального композиту сBN-Si3N4 з різним вмістом добавки досить детально проводились в рамках НДР [2], а також роботи [57].
  • Зразки для досліджень фізико-механічний властивостей одержані як в умовах відносно низької температури спікання (2000–2100 °С), так і при оптимальних параметрах спікання (2200–2300 °С) з метою співставлення даних і встановлення того, в якій мірі відхилення в параметрах процесу впливають на рівень властивостей різального композиту.


Супермножина:

Споріднені вершини: