відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

пористість компакту

  • Багаторазові експериментальні спостереження і аналіз фізико-хіміної природи та властивостей компонентів композиту приводять до висновку, що основним механізмом дії добавки ?Si3N4 при спіканні КНБ є наступні процеси: 1) дисоціація (часткова) Si3N4 > k*Si +2N2 при Т ? 1600 оС; 2) заповнення азотом капілярної пористості компакту; 3) виникнення протитиску газу при високій температурі, що попереджає можливість інфільтрації флюїдів в структуру матеріалу.


Супермножина:


Споріднені вершини: