відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

кількість елементів

  • Як випливає з результатів вимірювань і розрахунків, співвідношення кількості елементів Al, Si та O в інфільтраті не відповідає складу Al2Si4O10(OH)2 і, крім цього, змінюється в міру просування розплаву вглиб зразка, що свідчить про прояв фільтраційного ефекту


Супермножина:


Споріднені вершини: