відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

зв’язуючий матеріал

  • Метод компактування з пластифікаторами та зв’язуючими матеріалами, який широко використовується в порошковій металургії, також неприйнятний для КНБ, так як відпалювання перед спіканням в КВТ з метою видалити сторонні фази небезпечне не тільки небажаними навуглецюванням і окисленням мікропорошку, але й фазовим перетворенням метастабільного cBN в графітоподібний BN при температурі випалу вище 1300 °С.


Супермножина:


Споріднені вершини: