відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

фізико-механічні властивості

  • Неконтрольована інфільтрація карбонатного, чи алюмосилікатного флюїдів з зовнішніх джерел (деталі КВТ) зазвичай має негативні наслідки, наприклад негативно впливає на фізико-механічні властивості композитів, що одержуються.
  • Відомо, що для спікання в умовах високих тисків мікропорошків КНБ без активуючих добавок необхідно використовувати температури, суттєво вище 2000 °С, при яких можливе одержання полікристалічних матеріалів з достатньо високими фізико-механічними властивостями, зокрема твердістю, що досягає НV(Р=39Н) 47 ГПа [114, 115].
  • Зразки для досліджень фізико-механічний властивостей одержані як в умовах відносно низької температури спікання (2000–2100 °С), так і при оптимальних параметрах спікання (2200–2300 °С) з метою співставлення даних і встановлення того, в якій мірі відхилення в параметрах процесу впливають на рівень властивостей різального композиту.


Супермножина:


Споріднені вершини: