відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

щільність дислокації

  • Фізичні властивості високочистих полікристалів з досконалими міжзеренними границями рекристалізаційного походження суттєво залежать від розміру зерен в структурі, щільності дислокацій, мікронапруг і мікроспотворень кристалічної решітки та багатьох інших факторів.


Супермножина:


Споріднені вершини: