відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

техніка


  • Техніка (від грец. techne — мистецтво, майстерність) — сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва. У вужчому сенсі - це машини, механізми, прилади, пристрої, знаряддя тієї чи іншої галузі. Часто у поняття техніки і до об'єктів технічних наук включається також технологія (від грец. techne + logos — слово, вчення) — сукупність виробничих процесів у певній галузі виробництва, а також опис способів виробництва. Це так тому, що техніка і технологія є двома основними опорами будь-якого виробництва.

Фізика і техніка в Україні. Матеріали, запропоновані у Підручнику для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів за редакцією В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого.
аплікація
НАУКА І ТЕХНІКА. Мічіо Кайку. У 2100 році. Матеріали науково-популярного природничого журналу «Колосок».
НАУКА І ТЕХНІКА. Мічіо Кайку. Майбутнє енергії. Матеріали науково-популярного природничого журналу «Колосок».
НАУКА І ТЕХНІКА. Мічіо Кайку. Майбутнє багатства. Матеріали науково-популярного природничого журналу «Колосок».
НАУКА І ТЕХНІКА. Мічіо Кайку. Майбутнє космічних подорожей. Матеріали науково-популярного природничого журналу «Колосок».
НАУКА І ТЕХНІКА. Мічіо Кайку. У 2100 році. Матеріали науково-популярного природничого журналу «Колосок».

Супермножина:

Споріднені вершини: