відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

потужність


  • Для характеристики швидкості виконання роботи використовують фізичну величину потужність. Потужність — це фізична величина, яка характеризує швидкість виконання роботи і дорівнює відношенню виконаної роботи до часу, за який цю роботу виконано: N=At , де N — потужність; A — робота; t — час виконання роботи. Одиниця потужності в СІ — ват.

аплікація
Потужність. Віртуальна школа

Супермножина:

Споріднені вершини: