відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

переміщення


  • Напрямлений відрізок прямої, який з’єднує початкове та кінцеве положення тіла, називають переміщенням. Переміщення позначають символом s. Стрілка над символом фізичної величини показує, що переміщення — це векторна фізична величина. Переміщення показує, в якому напрямку та на яку відстань перемістилося тіло за певний інтервал часу.

Відеодослід. Чи можуть речовини самовільно перемішуватись? Відеододаток до підручника Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. — 256 с. : іл., фот.
Переміщення

Супермножина:


Споріднені вершини: