відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

методи наукового пізнання


  • У пізнанні розрізняють два рівні: емпіричний та теоретичний. Емпіричний (від гр. еmреіrіа – досвід) рівень знання – це знання, отримане безпосередньо з досвіду з деякою раціональною обробкою властивостей і відношень об'єкта, що пізнається. Він завжди є основою, базою для теоретичного рівня знання. Теоретичний рівень – це знання, отримане шляхом абстрактного мислення. Методи: опис, вимірювання, порівняння, експеримент, спостереження, моделювання, аналогія, аналіз-синтез, індукція, дедукція, абстрагування, пояснення, від абстрактного до конкретного, аксіоматичний, системно-структурний тощо

аплікація

Супермножина:

Споріднені вершини: