відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

матерія


  • Матерія — це все те, що нас оточує. Спостерігаючи світ навколо, ви бачите різноманітні фізичні тіла. Будь-яке фізичне тіло складається з речовини — металу, пластику, дерева, повітря тощо. Речовина — це один із видів матерії.
  • Матерія (англ. matter, substancef) — основа буття, яка проявляється у всій різноманітності і багатогранності об'єктів, процесів, явищ мікро-, макро- і мегасвіту. Існує в русі, розвитку та взаємоперетвореннях. Традиційно в фізичній картині світу розглядаються два фундаментальні види матерії — речовина та фізичні поля.

Матерія
аплікація

Супермножина:

Споріднені вершини: