відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

густина


  • Густина речовини — це фізична величина, яка характеризує речовину і дорівнює відношенню маси суцільного тіла, виготовленого з цієї речовини, до об’єму цього тіла.


Супермножина:

Споріднені вершини: