відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

газ


  • Газ (нід. gas, від грец. chaos — хаос) — один із агрегатних станів речовини, для якого характерні великі відстані між частинками (молекулами, атомами, іонами) порівняно з твердим чи рідинним станами, слабка міжмолекулярна взаємодія, невпорядкованість структури, а середня кінетична енергія хаотичного руху частинок набагато більша за енергію взаємодії між ними. Характеристичною властивістю газу є те, що він здатний вільно поширюватися в усьому доступному для нього простор, рівномірно заповнюючи його. На відміну від рідини та твердого тіла газ не утворює поверхні.

аплікація

Супермножина:

Споріднені вершини: