відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

фізика як фундаментальна наука про природу

  • Фізику вважають фундаментальною наукою, тому що інші природничі науки (хімія, геологія, біологія тощо) вивчають певні різновиди матеріальних систем, які функціонують за законам фізики. Наприклад, властивості хімічних речовин визначаються властивостями молекул та атомів, які їх складають, а ці властивості досліджують в таких галузях фізики, як квантова механіка, термодинаміка і/або електрика (електромагнетизм). Фізика тісно пов'язана з математикою. Фізичні теорії, як правило, побудовані на основі певного математичного апарату і цей апарат часто набагато складніший в порівнянні з іншими природничими науками. Але відмінність фізики від математики в тому, що фізика принципово зосереджена на описі матеріального світу, тоді як математика формулює абстрактні ідеями. Хоча чіткого поділу не існує. На перетині цих двох наук постала спеціальна дисципліна — математична фізика, яка вибудовує математичні структури фізичних теорій.

Природничі науки
Фізика наука про природу. Віртуальна школа.

Супермножина:


Споріднені вершини: