відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Практичне заняття «Вплив перших середньовічних імперій на європейську історію»

  • Мета: визначити вплив перших середньовічних імперій на європейську історію. Хід роботи. 1. Робота в групах. Розгляньте карти «Франське королівство», «Імперія Карла Великого», «Візантійська імперія», «Виникнення ісламу. Арабський халіфат» в атласі і визначте: 1) які регіони світу охопили своїм впливом три найбільші держави Раннього Середньовіччя (Візантійська імперія, імперія Карла Великого, Арабський халіфат); 2) які регіони були перетином їх інтересів (впливу); 3) яка з імперій проіснувала найдовше. 2. Чи можна вважати конфлікт між імперіями релігійним? Свою думку обґрунтуйте. 3. Які архітектурні пам’ятки можна вважати символом Візантійської імперії, імперії Карла Великого, Арабського халіфату? 4. Як вплинули три великі держави Раннього Середньовіччя на подальший розвиток: 1) релігії; 2) державотворення; 3) соціальних відносин. 5. Зробіть висновок відповідно до мети роботи.

Споріднені вершини: