відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

інформація

  • Ця система призначена для вимірювання рівня післясвітіння сцинтиляторів за допомогою перетворення оптичного випромінювання спочатку в електричні сигнали, потім у цифровий код і його наступну передачу в персональний комп'ютер (ПК) для математичної обробки, візуалізації, збереження і виведення на друк отриманої інформації.
  • к було показано в разі ZnWO4, спектри збудження світіння АЛЕ несуть інформацію про ймовірність екситонного створення гемінальних e-h пар, яку можна порівняти з розрахованої величиною p (ћ.) [49].