відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

інтерполяція

  • При проміжних значеннях енергії квантів рентгенівського випромінювання, які не наведені в табличних даних, коефіцієнти було отримано за допомогою лінійної інтерполяції.