відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

інтервал

  • Падіння інтегральної інтенсивності в температурному інтервалі 400 – 520 К в координатах ln(I0/I–1) від 1/Т описується лінійним законом з енергією активації безвипромінювальних переходів: Еа = 0,422 еВ для CdWO4:Na (10–3 мас. %).
  • Досліджувалася ІКЛ кристалів у спектральному діапазоні 2,0 – 3,5 еВ (350 – 620 нм), в діапазоні температур 80 – 300 К, в часовому інтервалі 10–8 – 10–4 с після закінчення дії ІПЕ.
  • Звичайний робочий діапазон температур всередині гентрі КТ знаходиться в інтервалі від 10 до 50 ?С. Нами були виміряні температурні залежності інтенсивності рентгенолюмінесценції комерційних халькогенідних сцинтиляторів та розроблених нами за даним проектом.
  • До багатоканальних сцинтиелектронних детекторів (СД) для двох енергетичної КТ на основі сцинтиляційних елементів і фотодетектуючих пристроїв висуваються наступні вимоги: – рентгеночутливість СД в струмовому режимі роботи за нормальних кліматичних умов та при напрузі на трубці 100 кеВ повинна бути не менше ніж 30 мА?хв/Р?см2, – робочий діапазон СД повинен знаходитись в інтервалі від 20 кеВ до 150 кеВ, – СД повинні бути стійкими до температур навколишнього середовища в діапазоні від 273 К до 323 К.