відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

інтенсивність свічення кристалів


Рисунок 1.4 б – Спектри рентгенолюмінесценції кристалів ZnSe, легованих різними допантами після ТО.
  • Після відпалу інтенсивність свічення кристалів зростає, а максимум люмінесценції ряду зразків зміщується в довгохвильову область (рис. 1.4 (б)).


Супермножина:


Споріднені вершини: