відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

ізовалентні домішки


Рисунок 1.2 – Спектри поглинання кристалів ZnSe, легованих різними допантами (Сdop ?0,05 ат.%).
  • Одним з таких потужних інструментів є – контрольоване допування ізовалентними і полівалентними домішками.
  • Як видно із спектрів поглинання (мал. 1.2), ізовалентні домішки – Ca, Sr, Ba – чинять слабкий вплив на край фундаментального поглинання ZnSe.


Супермножина:


Споріднені вершини: