відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

чисельне моделювання


Рисунок 4.7 – Спектри збудження люмінесценції кристалів ZnxMg1-xWO4 для х = 1 (крива 1), 0,8 (2) і 0 (3) виміряні за допомогою синхротронного випромінювання в смузі ?em = 500 нм. На вставці - область енергій від краю фундаментального поглинання і до області фотонного множення.
  • Експериментальні дані (рис. 4.7) і чисельне моделювання (рис. 4.6 а) демонструють більш високу ймовірність рекомбінації гемінальних електронно діркових пар для MgWO4.


Супермножина:


Споріднені вершини: