відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

церій

  • Наприклад, у випадку (LuxY1-х)ВO3:Ce іони церію (іонний радіус Се3+ = 1,143 A) заміщають переважно Y3+ (іонний радіус = 1,02 A), а не Lu3+ (іонний радіус = 0,98 A). (III) Фазовий склад може змінюватися в залежності від співвідношення компонентів у твердому розчині.
  • Досить перспективним сцинтилятором для застосування у КТ є гадоліній алюмогалліевй гранат, активований церієм, (Gd3(Al(1-x)Gax) 5O12: Ce, x = 0.48, 0.54, 0.6).
  • Одержано швидкодіючі композитні сцинтилятори на основі кераміки галій-гадолінієвого гранату, легованого церієм зі світловим виходом на рівні комерційного кристалу селеніду цинку.