відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

центр


Рисунок 4.16 г – Протравлена у киплячому розчині NaОН протягом 25 хвилин площина (010) Zn0,9Mg0,1WO4 центр. Збільшення ? 603
  • В обох випадках може бути досягнуто підвищення ефективності рекомбінації і переносу енергії до центрів світіння. У цьому випадку висвічування іонів Ce3+ гаситься внаслідок термічної іонізації центру висвічування. (II) Активатор іноді неоднорідне входить в тверді розчини в зв'язку з відмінністю іонних радіусів домішки і заміщених катіонів. З метою вивчення модифікації процесів переносу енергії в твердих розчинах виключно як функції довжини термализации носіїв заряду необхідно уникнути впливу всіх згаданих ефектів і вибрати тверді розчини з наступними властивостями: (I) Центри свічення повинні бути власного походження, наприклад, висвічування автолокалізаційних екситонів (АЛЕ). У разі висвічування АЛЕ процес передачі енергії до центрів висвічування мається на увазі ефективність створення екситонів з розділених електронів і дірок. (II) На процес утворення станів, відповідальних за власне випромінювання, не повинно впливати зміна складу твердого розчину. (III) Повинен бути вибраний монофазний твердий розчин.
  • Ідентифікація порошкових рентгенограм проводилася на базі картотеки Міжнародного центру Дифракційних даних (JCPDS-ICDD). Щільність дислокацій складала 103 – 104 та зростала у напрямку від центра до периферії площини сколу, як показано на рис. 4.15. Травлення поверхні сколу кристалів ZnхMg1-хWO4 по площині (010) показало наступні результаті: було отримано ямки травлення нерівномірно розташовані по поверхні відколу, щільність яких зростала ближче до центру кристала, наприклад рис. 4.16, і склала 7 х 103 – 2 х 105 ямок / см2. У кристалах ZnWO4 щільність дислокацій була більш високою на зовнішніх областях поверхні, ніж у центрі і варіюється від 103 до 104. Щільність дислокацій змінюється радиально від центру до периферії в 10 – 100 раз.