відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

характеристика кристалів

  • З метою визначення можливості отримання сцинтиляторів для КТ з поліпшеними параметрами нами проведено комплекс досліджень сцинтиляційних характеристика кристалів ZnSe, допованих 2-х і 3-х валентними елементами.
  • Вивченню впливу домішок молібдену та заліза на оптичні та сцинтиляційні характеристики кристалів CdWO4 присвячено багато робіт [21 -23].


Споріднені вершини: