відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

фільтр


Рисунок 5.14 – Стенд вимірювання відносного світлового виходу сцинтиляторів.
  • Випромінювання реєструвалося безпосередньо двома фотопомножувачами, які були забезпечені системою змінних фільтрів.
  • Рентгенофазовий аналіз (РФА) шихти та монокристалів проводився на дифрактометрі типу ДРОН – 3М в наступному режимі: випромінювання – Сu К., висока напруга – 35 еВ, анодний струм – 20 мА, щілини – 2х8х12х0,25 мм, Ni– фільтр діапазон 1 х 10-1/с, постійна часу 2,5 с, швидкість руху детектора град/сек, швидкість діаграмної стрічки 300 мм/година.
  • Напруга на рентгенівській трубці складала 140 кВ, струм – 79 мкА, фільтр – 6 мм алюмінію та 0,5 мм міді. Напруга на рентгенівській трубці – 140 кВ, струм – 79 мкА, фільтр – 6 мм алюмінію та 0,5 мм міді.
  • Для захисту фотодіоду приймача від безпосереднього впливу рентгенівського пучка встановлено фільтр, який поглинає рентгенівське випромінювання, але прозорий в оптичній частині спектру.