відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

фотоприймач


Рисунок 5.14 – Стенд вимірювання відносного світлового виходу сцинтиляторів.
  • Вимірювання спектрів рентгенолюмінесценції (РЛ) сцинтиляторів виконувалися на установці, яка виготовлена на базі спектрофотометричного обчислювального комплексу КСВУ-23, до якого входять монохроматор МДР-23, фотоприймач ФЕП-100, підсилювач, аналогово-цифровий перетворювач сигналу і комп'ютер.
  • ВОС складається з: рентгенівського апарату (РА) (RAPAN 200/100, Ua = 130-180 кВ), блоку керування РА (X-RAY CONTROL). блоку детектування і перетворення оптичного випромінювання (що включає кремінний фотоприймач S5106. модуля зарядочутливого підсилювача – 20-ти розрядного АЦП (CSA/ADC). модулів синхронізації і управління. модуля самотестування (синхронізація). інтерфейса ПЕОМ (RS-232), допоміжних систем (ATEST, BUF)), блоку живлення (PS), систем комунікації та пересилання даних. датчика рентгенівського випромінювання).
  • При товщині панелі більше оптимальної рентгенівське випромінювання поглинається у верхньому шарі зразка і його інтенсивність в нижніх шарах зразка недостатня для досягнення максимального рівня люмінесценції, а кванти люмінесценції з верхніх шарів не досягають фотоприймача і виділяються у вигляді теплової енергії.
  • Розмір активної області фотоприймача 5.5 мм. У стенді була застосована схема дослідження об’єкта, при якій джерело збуджуючого випромінювання та вимірювальний фотоприймач розташовуються по різні боки досліджуваного зразка (рис.5.14). Система переміщення забезпечує можливість двокоординатного переміщення об’єкта – сцинтилятору щодо нерухомих джерела випромінювання і фотоприймача. Фотоприймачем служить кремнієвий фотодіод розміром 5 х 5 мм.
  • Показано, що пошарове розташування гранул сцинтилятору, від більшого розміру – з боку фотоприймача, до меншого – з протилежної сторони, забезпечує збільшення світлового виходу елементу на 10 – 15% у порівнянні з ізотропним розташуванням гранул та поліпшення локальної однорідності люмінесценції на 5 – 10%.