відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

формування

  • Для дослідження формування випромінюючих центрів зразк відпалювали в парах цинку (Т = 1300 К, Р = 5 · 107 Па, час відпалу – 48 год).
  • Сучасні розрахунки зонної структури показали незначний внесок s-електронна станів катіонів Mg та Zn у формування нижньої частини зони провідності [49].
  • Це також підтверджує незначний внесок електронних станів катіонів у формування енергетичних рівнів в області забороненої зони, що було передбачене розрахунками структури зони [49]. Навпаки, стани катіона Mg не беруть участь у формування валентної зони MgWO4.