відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

фактор

  • Ефект може бути замаскований наступними факторами, які також впливають на процес висвічування домішки в твердих розчинах: (I) Розташування енергетичних рівнів домішки в забороненій зоні залежить від концентрації одного компонента х. Наприклад, в Gd3(AlxGa1-х)5O12:Се нижчий 5d рівень Ce3+ знаходиться в безпосередній близькості від дна зони провідності або навіть в зоні провідності, коли значення х прагне до 0 [47, 48]. У цьому випадку висвічування іонів Ce3+ гаситься внаслідок термічної іонізації центру висвічування. (II) Активатор іноді неоднорідне входить в тверді розчини в зв'язку з відмінністю іонних радіусів домішки і заміщених катіонів. Наприклад, у випадку (LuxY1-х)ВO3:Ce іони церію (іонний радіус Се3+ = 1,143 ?) заміщають переважно Y3+ (іонний радіус = 1,02 ?), а не Lu3+ (іонний радіус = 0,98 ?). (III) Фазовий склад може змінюватися в залежності від співвідношення компонентів у твердому розчині. Наприклад, у (LuxY1-х)BO3:Eu друга фаза утворюється при х > 0,5 і її присутність значно змінює процеси переносу енергії [43].