відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

фаза

  • Цей факт може привести до відхилення від стехіометрії, що неприпустимо, так як ця сполука відноситься до класу дальтонидів в кристалі буде спостерігатися випадіння фази ZnO. Для забезпечення можливості одержання кристалів зі складом найбільш близьким до стехіометричного, необхідно створити умови які мінімізують зміну співвідношення вихідних оксидів у розплаві за рахунок випарювання, або початкове застосувати сировину з певним відхиленням від стехіометрії. Фазовий склад контролювали за допомогою рентгенофазового аналізу, і була виявлена одна фаза вольфраміту у всіх вирощених кристалах.
  • Наприклад, у (LuxY1-х)BO3:Eu друга фаза утворюється при х > 0,5 і її присутність значно змінює процеси переносу енергії [43].
  • Суміш оксидів прожарювали в атмосфері Ar при температурі 1500 °С для отримання фази граната.