відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

узгодження


Рисунок 5.13 – Енергетична залежність ефективності поглинання рентгенівського випромінювання. Крива 1 відповідає поглинанню рентгенівського випромінювання в композиційному сцинтиляторі GSO(Ce), крива 2 – розрахункова крива поглинання в кристалічній пластині GSO(Ce) товщиною 0,3 мм.
  • На рис. 5.7 демонструється добре узгодження експериментальних та розрахункових даних. Обчислення енергетичної залежності ефективності поглинання рентгенівського випромінювання композиційними сцинтиляційними елементами ZnWO4, LGSO(Ce) та GSO(Ce) та зіставлення результатів розрахунків з експериментальними кривими (рис. 5.11 – 5.13) також демонструють добре узгодження експериментальних та розрахункових даних.