відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

тривалість

  • Імпульсна катодолюмінесценція (ІКЛ) збуджувалася в кристалах імпульсом потоку електронів (ІПЕ) з характеристиками: тривалість – 10 нс, середня енергія електронів – 250 кеВ, щільність енергії імпульсу збудження становила 15 мДж/см2. Дослідження кінетики люмінесценції в наносекундному часовому діапазоні показали наявність швидкій стадії загасання з часом, що порівнюється з тривалістю збудливого імпульсу (10 нс на напіввисоті).
  • Таким чином, збільшення тривалості відгуку в кристалах CdWO4:Fe не можна пов'язувати з запасанням світлосуми.