відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

топограма


Рисунок 5.15 б – Топограми радіолюмінесценції: сцинтиляційна панель на основі ZnSe з розміром частинок 120-200 мкм (розміри панелі 24.30.1 мм3).
  • На рис.5.15 представлені топограми радіолюмінісценції монокристалічного зразка та сцинтиляційної панелі ZnSe одних типорозмірів.