відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

тиск

  • Отримання об'ємних кристалів твердих розчинів ZnSe-ZnS здійснювали в печі високого тиску методом Бріджмена-Стокбаргера в графітових тиглях при тиску інертного газу аргону 2*106 Па.
  • Найбільш ймовірні стехіометричні дефекти кристалів CdWO4, вирощених за методом Чохральського, обумовлені надлишком вольфраму в кристалічній ґратці внаслідок випаровування оксиду кадмію, а також видалення кисню з розплаву. Це обумовлено тим, що тиск насичених парів оксиду кадмію майже на два порядки перевищує цю величину для оксиду вольфраму.