відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

тенденція


Рисунок 4.8 –а) Спектри збудження люмінесценції ZnxMg1-хWO4 для х = 1 (крива 1), 0,8 (2), 0,7 (3), 0,6 (4) 0,5 (5), в смузі ?em = 500 нм? б) спектри збудження люмінесценції ZnxMg1-хWO4 для х = 0,5 (крива 1), 0,4 (2), 0,3 (3), 0 (4), ?em = 500 нм.
  • Протилежна тенденція спостерігається, коли х зменшується від 0,5 до 0 (на рис. 4.8 b).
  • Для сцинтиляційних панелей на основі оксидних сцинтиляторів ZnWO4, CdWO4, LuGdSiO5(Ce) (LGSO(Ce)) та Gd2SiO5(Ce) (GSO(Ce)) загальна тенденція залежностей світлового виходу від товщини і розміру частинок відповідає представленій тенденції для селеніду цинку.