відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

температура кристала


Рисунок 3.12 – Криві загасання в смузі на 2,6 еВ, які виміряні при температурах 80 К (1), 150 К (2), 290 К (3) і температурна залежність часу загасання для кристала CdWO4 : Li
  • Зі зниженням температура кристала до 80 К характеристичний час повільного компонента загасання збільшується до 17 мкс, як показано на рис. 3.12.


Супермножина:


Споріднені вершини: