відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

сірка

  • Тривале післясвічення пов’язано з тим, що із збільшенням концентрації сірки, утворюються акцепторні рівні близько зони провідності, що можуть захоплювати електрони. У змішаних кристалах ZnS -ZnSe з малою концентрацією сірки акцепторних рівнів в зоні провідності значно менше, що обумовлює малий час висвічення та низький рівень післясвітіння.
  • Із збільшенням концентрації сірки в змішаних кристалах ZnS -ZnSe інтенсивність рентгенолюмінесценції підвищується і досягає максимального значення для кристала ZnS 30 % – ZnSe70 %.